Melkein savolaista

Kuopion torilla mualiman navalla siusta huaveilen.

Suatan tokkiinsa heittee sekkaan yhen uattehen.

Rakastoo tahon ja sylliisi tääsillä lötkähtöö,

tännään, yön pimmeyvessä ja ennen huomista lähtöö.

Suatan myöhemminnii pittee silimät aaki ja nähä,

miten rakkauven loemotus silimistäs ossuu mieheen tähä.

Se miut tolokun laella pittää piätä myöte pinnalla

ja syvämmen sykintä tuntuu mahhaan suakka ja navan alla.

Seppo Ojala