kaste

Kaste

Kirkkoon kuuluvien vanhempien lapsi on kastettava ilman tarpeetonta viivytystä. (KJ 2:15) Kastettavalla tulee olla kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja evankelisluterilaisen kirkon jäseniä. Poikkeustilanteissa on mahdollista hyväksyä vain yksi kummi. Lapselle annettavan nimen tulee noudattaa nimilain säädöksiä.

Käytännön ohjeita

Kastevaraukset tehdään kirkkoherranvirastoon (0400 816385). Pappi ottaa yhteyttä kastettavan kotiin sopiakseen käytännön järjestelyistä. Kaste toimitetaan kirkossa, kotona tai muualla, sen mukaan kuin pappi ja vanhemmat sopivat.

Lue lisää kirkon sivuilta »