EHTOOLLINEN

Tiedote toiminnasta

Suomen ev-lut. kirkon piispat ovat antaneet ohjeet, jotka tulivat voimaan 1.6.2020. Petäjäveden seurakunnassa se tarkoittaa seuraavia asioita:

- kirkkojen ovet avautuvat ja jumalanpalvelukseen on mahdollista osallistua myös paikan päällä. Striimausta jatketaan edelleen pl. 7.6.2020.

- Jumalanpalvelukset toimitetaan vanhassa kirkossa 20.6.-9.8.2020. Jumalanpalvelusten kellonaika vaihtelee joka toinen sunnuntai klo 10 ja joka toinen sunnuntai klo 13. Tarkemmat tiedot kirkollisista ja seurakunnan nettisivuilta.

- Ehtoolliselle on mahdollista osallistua 7.6.2020 alkaen. Ehtoollisen toimittamisessa, jakamisessa ja vastaanottamisessa kiinnitetään erityistä huomiota hygieniaan ja turvallisuuteen.

- kirkkoon kuljetaan vain pääovesta.

- kirkkoon tullessa ja kirkosta lähtiessä on syytä pestä kädet huolellisesti ja käyttää ovella olevaa käsidesiä.

- tulethan kirkkoon vain täysin terveenä!

- jos sinulla on oma virsikirja, ota se mukaan jumalanpalvelukseen. Muuten virren sanat ovat monisteilla, virsikirjat eivät ole käytössä.

- Piispojen ohjeen mukaan tilaan voi tulla enemmän kuin 50 henkilöä jos turvavälit saadaan pidettyä vaatimusten mukaisena. Tämä koskee jumalanpalveluksia, kirkollisia toimituksia (avioliittoon vihkiminen, hautaan siunaaminen ja kaste) tai muita seurakunnan järjestämiä tilaisuuksia. Petäjäveden seurakunnan tiloissa tämä tarkoittaa:

o Petäjäveden kirkko 110 hlö (alas 89 ja parville loput)

o Petäjäveden vanha kirkko 50 hlö

o Siunauskappeli 30 hlö

- Yksityisten juhlien kuten kaste, hääjuhla, muistotilaisuus, muu juhla tai tapahtuma, kokoontumisrajoite on 50 henkilöä.

- seurakunnan tiloja ei vuokrata juhla- tai muuhun käyttöön kesä-elokuussa 2020.

- pappi ja kanttori eivät pääsääntöisesti osallistu toimitusten jälkeisiin juhliin kesä-elokuussa 2020.

- jumalanpalveluksissa ei käytetä avustajia kesä-elokuussa 2020.

- +70-vuotiaita ja muita riskiryhmiin kuuluvia kehotetaan noudattamaan omaa harkintaa yhteiseen jumalanpalvelukseen osallistumisen suhteen.

Jumalalle meidän rajoitteemme eivät ole rajoitteita. Jumala on läsnä kaikkialla missä Hänen seurakuntansa on.

Petäjävedellä 20.5.2020

Laura Laitinen

kirkkoherra

Piispa Simo Peuran ohje kokonaisuudessaan

Piispa Simo Peuran ohje ehtoollisen vietosta