Kynttilät

Lähetys

Kaikkialle maailmaan

“Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt heidän noudattaa. Ja katso, minä olen tiedän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti” (Matt. 28:19-20)

Lähetystyö perustuu Jeesuksen lähetyskäskyyn. Kristillinen lähetystyö kutsuu yhteyteensä kaikkia ihmisiä ympäri rajojen. Lähetystyöhön kuuluu evankelioimista ja ihmisten kokonaisvaltaista auttamista. Useat lähetit työskentelevät opettajina, lääkäreinä, taloudellisina neuvonantajina, kummityön koordinaattoreina ja tiedottajina. Työtä tehdään perinteisin keinoin ja myös radion, television ja internetin välityksellä.

Lähetystyö merkitsee toimintaa taloudellisen, yhteiskunnallisen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta. Lähtökohtana on kristillinen lähimmäisenrakkaus.Yhteistyö muiden kirkkojen kanssa on tärkeää.

Seurakunnat tekevät lähetystyötä yhdessä kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa. Yleinen toimintamuoto on nimikkotoiminta.

Lähetysjärjestöt

Lähetit vievät avun perille

Petäjäveden seurakunta toteuttaa lähetyskäskyä tukemalla lähetystyötä nimikkosopimuksin ja tukemalla lähetysjärjestöjä rahallisesti. Lisäksi se järjestää monenlaisia tapahtumia ja tekee lähetyskasvatusta lasten, nuorten ja aikuisten parissa.

Nimikkosopimuksella tarkoitetaan seurakunnan ja lähetin välistä tukisuhdetta. Yhdellä lähetillä voi olla useita sopimuksia. Petäjäveden seurakunnan nimikkolähettejä ovat Eila ja Patrick Murphy radiolähetystyössä (Sansa) ja Hannu ja Liliann Keskinen Virossa (Kansanlähetys). Tuemme myös Kontupohjan seurakuntaa Karjalassa.

Lähettien kanssa on mahdollista pitää yhteyttä ja he vierailevat seurakunnassa kertomassa kuulumisia työalueelta. He myös lähettävät säännöllisesti kirjeitä seurakuntaan.

Toimintaa ja tukea

Petäjäveden seurakunnan lähetyssihteeri ja lähetystoimikunta suunnittelevat ja järjestävät yhdessä vapaaehtoisten kanssa toimintaa ja tapahtumia, joiden avulla tehdään tunnetuksi lähetystyön kohteita. Rahaa lähetystyöhön kerätään mm. myyjäisillä, arpajaisilla, lähetyslounailla, kahvituksilla, lähetyskyntteliköllä ja kolehdeilla. Tunnetuin lähetystyön tapahtuma lienee Kauneimmat Joululaulut.

Petäjävedellä kokoontuu neljä lähetyspiiriä. Ne tukevat rukousten, kolehtien, käsitöiden, leivonnaisten yms. myynnillä lähetystyötä.