Kuulutus

Viranomaisen suorittamassa tarkastuksessa havaittiin Kelvejärven puiston alueella veneitä (28 kpl). Veneiden pitäminen luonnonsuojelualueella on vastoin suojelualueen rauhoitusmääräyksiä. Veneet tulee poistaa 7.11.2021 mennessä. Veneen säilyttäminen luvatta toisen kiinteistöllä on rikos (rikoslaki 28 luku, 11§). Niiden veneiden osalta, joita ei määräaikaan mennessä ole siirretty pois, asia siirretään poliisin tutkittavaksi.

 

Petäjävedellä 1.10.2021

Raisa Kinnunen talouspäällikkö

Petäjäveden seurakunta

 

 

https://www.facebook.com/petajavedenseurakunta

Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Uutislistaukseen

Lastenohjaajan hakuilmoitus 

4.10.2021 11.39

Haemme lastenohjaajaa pieneen mutta vireään Petäjäveden seurakuntaan! 

Petäjäveden seurakunnassa on vahva painotus varhaiskasvatukseen ja perhekeskeisyyteen. Tämä näkyy myös tämän hetkisessä strategiassamme. Haemme joukkoomme lastenohjaajaa, joka olisi valmis myös toimistosihteerin tehtäviin loma-aikoina ja muutaman vuoden sisällä toimimaan toimistosihteerinä n. päivän viikossa. Työyhteisömme on tiivis ja kompakti; teemme paljon asioita koko porukalla, joten työ on monipuolista ja innostavaa.   

Lastenohjaajan tehtäviin kuuluu seurakunnan varhaiskasvatuksen organisoiminen, järjestäminen ja kehittäminen yhdessä toisten kasvatuksen työntekijöiden (pappi ja diakoni) kanssa. Tämän hetkisiä toimintoja ovat mm. iltaperhekerho, varhaisnuorten illat ja perhemessut. Lastenohjaajan tehtävään kuuluu myös laaja-alainen yhteistyö Petäjäveden kunnan ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa.  

Tehtävä edellyttää aktiivista työotetta ja valmiuksia kohdata perheiden erilaisia elämäntilanteita. Tehtävään valittavalla tulee olla hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä valmiuksia kehittää sekä omaa että varhaiskasvatustiimin työtä. Hänellä tulee olla myös kykyä toimia joustavasti yhteistyössä eri työmuotojen kanssa. Toimenhaltijalla tulisi olla valmius kehittää oman työalan ja seurakunnan muiden työalojen kanssa uusia tapoja ohjata lasten vanhempia antamaan perheen piirissä kristillistä kasvatusta. Tehtävässä tarvitaan edellä mainittujen asioiden lisäksi sosiaalisen median erilaisten ohjelmien käyttötaitoja. Myös ammatillisen osaamisen ja seurakunnan työntekijän identiteetin eheää kokonaisuutta painotetaan. Valittavalta henkilöltä odotetaan valmiutta opetella seurakunnan toimistosihteerin työtehtäviä ja toimia toimistosihteerin lomasijaisena. 
Tehtävän pääasiallisena virkapaikkana on Petäjäveden seurakunnan Pappila (Papintie 6) (ottaen huomioon KirVESTES 120 §, 5 mom.) ja tehtävässä noudatetaan yleistyöaikaa. 
 
Lastenohjaajan tehtävän kelpoisuusehtona on sellainen tutkinto, joka ilmenee Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeestä A10/2020 tai muu soveltuva koulutus. Työkokemus hakemuksessa mainituista työtehtävistä katsotaan eduksi. Lisäksi tehtävään valittavan tulee olla evankelis-luterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. 
 
Tehtävään valitun tulee ennen valinnan vahvistamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisterilain 6 § 2. momentissa tarkoitettu rikostaustaote. 

Palvelussuhde                                                                                                                          Vakituinen, kokoaikainen 
Tehtävä täytetään 1.1.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan 
Työsuhteeseen sovelletaan 6 kk:n koeaikaa; 

Tehtävän palkkaus on vaativuusryhmän 402 mukainen, jolloin järjestelmän mukainen peruspalkka on 2051,15 €/kk; 
Lisäksi maksetaan työkokemukseen perustuvaa kokemuslisää, KirVes Tes LIITE 1. 
 
Lomaoikeus ja muut ehdot KirVesTes:n mukaiset. 

Hakuaika: 4.-24.10.2021 hakemukset sähköisesti laura.laitinen@evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä tai Petäjäveden seurakunta Asematie 1 41900 Petäjävesi (kuoreen merkintä lastenohjaaja) 

Haastattelut järjestetään 27.10. 2021 klo 17 alkaen 

Lisätietoja: kirkkoherra Laura Laitinen 040-5262107 tai laura.laitinen@evl.fi