Uutislistaukseen

Sinustako pappi Petäjäveden seurakuntaan?

29.12.2021 15.10

Petäjäveden seurakunnassa on haettavana seurakuntapastorin virka. Petäjävesi on pieni mutta vireä seurakunta n. 30 km Jyväskylästä länteen. Työyhteisöön kuuluu kahdeksan työkaveria. Seurakunnassa on kaksi upeaa kirkkoa, joista toinen on UNESCOn maailmanperintökohde. Työtilat sijaitsevat sisäilmaltaan terveessä ja kauniissa 1800-luvulla rakennetussa pappilassa.

SEURAKUNTAPASTORI (KASVATUKSEN PAPPI)

Haettavana olevan seurakuntapastorin viran erityisenä vastuualueena on kasvatuksen papin tehtävä. Sen lisäksi tehtävänkuvaan kuuluu seurakuntapapin perustyötä, rippikoulutyötä, nuorisotyötä, osallistumista koulu- ja päiväkotiyhteistyöhön ja kirkkoherran loman sijaistaminen. Viranhoito-osuus on 80% papin työtä, 20% nuorisotyötä.

Viran kelpoisuusehtona on papin viran kelpoisuus. Voimme ottaa haussa huomioon vain papiksi vihityt henkilöt. Kelpoisuusehtojen täyttymisen ohella tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä valmiutta hyödyntää sosiaalista mediaa työssään, kirkon lapsi- ja nuorisotyön tuntemusta ja kokemusta ja verkostoitumiskykyä. Koska virkaan kuuluu myös työskentelyä lasten ja nuorten kanssa, tulee valituksi tulleen esittää rikosrekisterilain 6 § 2. momentin mukaisen rikosrekisteriote ja lääkärintodistus terveydentilasta ennen valinnan vahvistamista.

Kirkkojärjestyksen mukainen (KJ 6:4 a §) kielitaitovaatimus koskee myös tätä virkaa. Petäjäveden seurakunnan seurakuntapastorilta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Viranhoitomääräyksen antaa Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli, jolle Petäjäveden seurakunnan kirkkoneuvosto antaa ensin lausunnon hakijoista.

Virka on työaikalaissa (2 §) ja kirkon virkaehtosopimuksessa (140 §) tarkoitettu hengellinen virka, johon ei sovelleta työaikalakia. Virkasuhde on kokoaikainen. Viran palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen (järjestelmän mukainen peruspalkka 2 789,35 €/kk; lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanosaa).

Hakemukset lähetetään Lapuan hiippakunnan tuomiokapitulille KirkkoHR-palvelun kautta 16.1.2022 klo 15:00 mennessä. Hakemukseen liitetään ote nimikirjasta. Haastattelut järjestetään seurakunnassa 25.1.2022 klo 16:30 eteenpäin.

Lisätiedot ja kysymykset kirkkoherra Laura Laitinen p. 040-5262107/laura.laitinen@evl.fi tai ajalla 27.12.2021-9.1.2022 vs. kirkkoherra Veikko Ahonen p. 040-5262108/veikko.ahonen@evl.fi