Tulevaisuuskysely

Petäjäveden seurakunnassa on valmisteilla tulevaisuuden suuntaa näyttävä suunnitelma eli strategia. Se on pitkän aikavälin suunnitelma, joka kertoo mitä tehdään, jotta yhdessä asetetut tavoitteet saavutetaan. Nyt avoinna on tulevaisuuskysely, jonka tarkoituksena on kartoittaa Petäjäveden asukkaiden näkemyksiä seurakunnan tulevaisuudesta. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäisen vastaajan henkilöllisyys paljastu missään vaiheessa.

Vastaa  tästä linkistä avautuvaan tulevaisuuskyselyyn 31.10. klo 16 mennessä.


Tulevaisuuskyselyn otsikot ovat Ovet auki- asiakirjasta, joka on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon strategia vuoteen 2026.
Ovet auki -asiakirjan löydät tästä linkistä