Vihkimisen käytännön toteutus

Vihkimisen toimittaa pappi. Musiikista vastaa kanttori. Musiikin valinnassa tulee ottaa huomioon toimituksen jumalanpalvelusluonne. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa.

Petäjävedellä vihkimisiä toimitetaan vanhassa kirkossa ja Petäjäveden kirkossa. Vihkivaraukset tehdään seurakuntatoimistoon. Kirkoissa on vihkimaksu muilta kuin oman seurakunnan jäseniltä. 

Vihkimaksut vuonna 2024 vanhassa kirkossa: ulkokuntalainen 400,- / juuret Petäjävedellä 200,-.

Vihkimaksut vuonna 2024 Petäjäveden kirkossa: ulkokuntalainen 200,- / juuret Petäjävedellä 100,-.

Petäjäveden seurakunnan jäsenille vihkiminen on luonnollisesti maksuton.

Vihkiminen voi olla pienimuotoinen, intiimi tilaisuus, ja se voidaan toteuttaa myös muussa tilassa kuin kirkossa. Yhtä lailla kirkko saa täyttyä häävieraista ja perinteistä. Tähän on koottu käytännön asioita, jotka on hyvä huomioida, kun alatte suunnitella kirkkohäitä.

Häätavat kirkossa

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Avioliittoon vihkiminen

Vihkiminen voidaan toimittaa kirkossa tai sovitusti muuallakin sen jälkeen, kun vihittävät ovat saaneet todistuksen siitä, että avioliitolle ei ole estettä. Kirkollisesti vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Jos vihkiminen on toimitettu maistraatissa, vihityt voivat pyytää avioliiton kirkollista siunaamista. Kirkolliseen vihkimiseen on mahdollista liittää ehtoollinen, jolloin puhutaan morsiusmessusta.

 

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu