LÄHETYSTYÖ

Lähetystyö on Jeesuksen lähetyskäskyyn (Matt. 28:18-20) perustuvaa julistusta, opetusta ja palvelua, jolla halutaan viedä evankeliumi kaikkeen maailmaan.

Diakoni Riikka Hirviniemi toimii lähetystyöstä vastaavana työntekijänä.