Kaste eli ristiäiset

Kastettavalla tulee olla ainakin yksi kummi, joka on konfirmoitu evankelisluterilaisen kirkon jäsen. Lapselle annettavan nimen tulee noudattaa nimilain säädöksiä.

Käytännön ohjeita

Kastevaraukset tehdään seurakuntatoimistoon. Pappi ottaa yhteyttä kastettavan kotiin sopiakseen käytännön järjestelyistä. Kaste toimitetaan kirkossa, kotona tai muualla, sen mukaan kuin pappi ja vanhemmat sopivat.

YouTube-video
YouTube-video

Ristiäiset voidaan järjestää kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Lapsen tai aikuisen voi kastaa myös jumalanpalveluksen yhteydessä. Papin kanssa käydään ennen ristiäisiä kastekeskustelu, jonka aikana sovitaan ristiäisiin liittyvistä asioista. Seurakunnat varmistavat lapsen nimen laillisuuden, joten nimi tulee ilmoittaa seurakunnalle hyvissa ajoin, esimerkiksi juuri kastekeskustelun yhteydessä.

Ristiäisten järjestäminen