Kaste eli ristiäiset

Kastettavalla tulee olla kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja evankelisluterilaisen kirkon jäseniä. Poikkeustilanteissa on mahdollista hyväksyä vain yksi kummi. Lapselle annettavan nimen tulee noudattaa nimilain säädöksiä.

Käytännön ohjeita

Kastevaraukset tehdään virastoon. Pappi ottaa yhteyttä kastettavan kotiin sopiakseen käytännön järjestelyistä. Kaste toimitetaan kirkossa, kotona tai muualla, sen mukaan kuin pappi ja vanhemmat sopivat.

YouTube-video