Päätöksenteko

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Kirkkovaltuusto johtaa seurakunnan toimintaa. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi.

 

Seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa voi äänestää 16 vuotta täyttänyt ja ehdokkaaksi voi asettua 18 vuotta täyttänyt kirkon jäsen. Seuraavat seurakuntavaalit ovat vuonna 2022. Voit vaikuttaa seurakunnan päätöksentekoon muun muassa osallistumalla seurakuntavaaleihin ja tekemällä aloitteita. 

 

Seurakuntalainen voi tehdä aloitteen

Seurakuntalaiset voivat tehdä erilaisia aloitteita seurakunnan luottamuselimille. Aloite toimitetaan kirjallisena seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloite koskee kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvaa asiaa, kirkkoneuvosto valmistelee aloitteen valtuustolle.

Kokonaiskirkon asioihin liittyvä aloite voi edetä aina kirkon "eduskuntaan" eli kirkolliskokoukseen saakka. Reitti voi olla esimerkiksi: seurakuntalaisen aloite - kirkkoneuvosto - hiippakuntavaltuusto - kirkolliskokous.

 

Kirkkoneuvosto 2019-2022

Anna-Maria Huuskonen

Eila Koivuniemi

Jari Koskenranta

Sirkku Kuukkanen

Jukka Ohra-aho

Kai Paltamaa

Seppo Rantapuska

Pirkko Saarinen

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii Laura Laitinen, varapuheenjohtajana Jari Koskenranta

 

Kirkkovaltuusto 2019-2022

Raija Harju-Kivinen

Hanna Hautamäki

Anna-Maria Huuskonen

Eila Koivuniemi

Jari Koskenranta

Sirkku Kuukkanen

Petrus Lesonen

Jukka Ohra-aho

Hannele Oikarinen

Heikki Palola

Kai Paltamaa

Seppo Rantapuska

Pirkko Saarinen

Matleena Ylikoski

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimii Hannele Oikarinen, varapuheenjohtajana Heikki Palola