PETÄJÄVEDEN SEURAKUNNAN ILMOITUSTAULU


 

 

ILMOITUS NÄHTÄVILLÄOLOSTA

Kirkkoneuvoston kokouksen 6/2024 pöytäkirja on nähtävillä seurakuntatoimistossa 14.5.-14.6.2024 sekä verkkosivuilla 16.5. alkaen.

                                                           Petäjäveden seurakunta 16.5.2024

                                                           Tuija Lesonen, toimistosihteeri

 

 

Petäjäveden seurakunnan lausunto Keski-Suomen alueen seurakuntien rakennemuutosselvitykseen

 

 

Pöytäkirjat

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Päätöksenteko

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein. Kirkkovaltuusto johtaa seurakunnan toimintaa. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi.

 

Seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt

Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Vaaleissa äänestetään kirkon ja sen seurakuntien tulevaisuudesta valitsemalla luottamushenkilöt nelivuotiskaudelle. Seurakuntavaaleissa voi äänestää 16 vuotta täyttänyt ja ehdokkaaksi voi asettua 18 vuotta täyttänyt kirkon jäsen. Seuraavat seurakuntavaalit ovat vuonna 2022. Voit vaikuttaa seurakunnan päätöksentekoon muun muassa osallistumalla seurakuntavaaleihin ja tekemällä aloitteita. 

 

Seurakuntalainen voi tehdä aloitteen

Seurakuntalaiset voivat tehdä erilaisia aloitteita seurakunnan luottamuselimille. Aloite toimitetaan kirjallisena seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Kirkkoneuvosto käsittelee aloitteet. Jos aloite koskee kirkkovaltuuston päätösvaltaan kuuluvaa asiaa, kirkkoneuvosto valmistelee aloitteen valtuustolle.

Kokonaiskirkon asioihin liittyvä aloite voi edetä aina kirkon "eduskuntaan" eli kirkolliskokoukseen saakka. Reitti voi olla esimerkiksi: seurakuntalaisen aloite - kirkkoneuvosto - hiippakuntavaltuusto - kirkolliskokous.

 

KIRKKOVALTUUSTO 2023-2026

           Bendeçon Maarit 

                   Hautamäki Hanna    

     Hyvärinen Helena  

     Häkli Helky             

     Koskenranta Jari        

     Koskinen Antti          

     Kuukkanen Sirkku    

     Ohra-aho Jukka         

           Oikarinen Hannele    

     Palola Heikki           

     Rantapuska Seppo  

     Saarinen Tuulimaria     

     Suonsaari Jorma         

           Taipale Minna        

     Taipale Tuukka

 

Kirkkovaltuuston pj 2023-2024

Hannele Oikarinen

Kirkkovaltuuston vpj 2023-2024

Jari Koskenranta

 

KIRKKONEUVOSTO 2023-2024

pj kirkkoherra Laura Laitinen

JÄSEN                       HENKILÖKOHTAINEN VARAJÄSEN

vpj Antti Koskinen          Jukka Ohra-aho

Maarit Bendeçon          Helena Hyvärinen

Hanna Hautamäki         Sirkku Kuukkanen

Heikki Palola              Erkki Havu

Seppo Rantapuska         Veikko Muhos

Tanja Roslöf                Helky Häkli

Tuulimaria Saarinen        Minna Taipale

Jorma Suonsaari           Tuukka Taipale

 

 

Keski-Suomen seurakuntien sairaalasielunhoidon johtokunta 2023-2026

Helky Häkli             Maarit BendeçonKeski-Suomen seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksen yhteisjohtokunta 2023-2026

Hannele Oikarinen       Tuulimaria SaarinenKeski-Suomen seurakuntien kehitysvammaistyön johtokunta 2023-2026

Tanja Roslöf            Helky HäkliPetäjäveden vanhan kirkon säätiö 2023-2026

Seppo Rantapuska        Minna Taipale

Laura Laitinen             Tuukka Taipale